Polacy coraz gorzej radzą sobie ze spłacaniem długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość duży wzrost dobrobytu. Natomiast jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (na przykład utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele możliwości (sprawdź skuteczna windykacja). Jeżeli wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, aby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już kłopotem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci ale również firmy. Właśnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy priorytetowy wykonawca nie wywiązuje się ze osobistych zobowiązań, kłopoty posiada także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej odzyskiwanie długów). Natomiast spółki w bardzo wielu przypadkach mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej okoliczności windykacja może być bardzo utrudniona. By wejść na majątek wspólników i zarządu należy przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja małych zadłużeń.

Powered by: Wordpress