Odetchnij zdrowo

Turnusy rehabilitacyjne PFRON służą poprawie zdrowia uczestników i nabraniu sił na dalsze lata walki o zdrowie. Grupy rehabilitacyjne liczą mniej niż 20 osób, co umożliwia na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Turnus może mieć charakter zarówno stacjonarny jak i niestacjonarny.

Opiekunowi osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie pobytu, pod warunkiem że lekarz specjalista uzasadni konieczność pomocy opiekuna. Jakie dokumenty powinno się złożyć zadaniem ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON? Po pierwsze powinno się złożyć wniosek o dofinansowanieuczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a następnie niezbędne jest dołączenie skierowania na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym to kolejne niezbędne dokumenty. Wszystkie pisma urzędowe trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Osoba niepełnosprawna znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej otrzymuje o 40% wyższe dofinansowanie. PCPR rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zainteresowani we własnym zakresie wybierają miejsce turnusu, przykładowo turnusy rehabilitacyjne PFRON Kołobrzeg. Turnusy rehabilitacyjne PFRON to szansa na lepsze jutro i większą samodzielność w przyszłości. Co ciekawe turnusy te przyczyniają się do zaktywizowanie uczestników w życie społeczności, dzięki czemu rehabilitacja przebiega w szybszym tempie i jest bardzo efektywna.

Polecam: turnusy rehabilitacyjne PFRON.

Powered by: Wordpress