Inwestuj w spółki – odpowiedzialność zarządu w spółce

Co zrobić, gdy założona przeze mnie spółka staje się naszą kulą u nogi, bo nie przynosi profitów, lecz same straty? Możemy w takim wypadku, gdy posiadamy wielu wierzycieli ogłosić postępowanie upadłościowe, które jest organizowane w taki metodę, aby zaspokoić w największym stopniu roszczenia naszych wierzycieli i o ile jest to możliwe z zachowaniem działania spółki. Całą tę procedurę jasno określa ustawa o Prawie że Upadłościowy i naprawczym z dnia 28 lutego 2003r. W momencie, gdy dalsze prowadzenie spółki nie jest możliwe a postępowanie naprawcze lub upadłościowe nie zdaje egzaminu ogłaszamy upadłość likwidacyjną. Obydwie te czynności zgłaszamy w sądzie gospodarczym. Postępowaniem upadłościowy zajmie się likwidator, natomiast, gdy przechodzimy do kolejnego etapu i ogłaszamy upadłość likwidacyjną dalszą procedurą zajmuje się syndyk, który przejmuje zarząd przedsiębiorstwa , a ponadto spienięża jego majątek. Tak, zatem upadłość likwidacyjna to zbycie przedsiębiorstwa upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Jeżeli nie posiadamy chęci bawić się w tego typu postępowania możemy naszą zadłużoną spółkę odsprzedać. Firmy prowadzące skup spółek zadłużonych możemy wyszukać z łatwością w Internecie. Firmy takie spłacają wszelkie nasze zadłużenia względem ZUS i US i przejmują naszą spółkę w 100% udziałów aktem notarialnym pokrywając jego koszty. Gwarantuje to nam uwolnienie od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Jest to z pewnością prostszy metodę na uwolnienie się od problemu zadłużonej spółki.

Sprawdź tutaj: postępowanie upadłościowe.

Powered by: Wordpress